80 ශ්‍රේණියේ දාමය

  • 80 grade chain

    80 ශ්‍රේණියේ දාමය

    ද්රව්ය: උසස් තත්ත්වයේ මිශ්ර ලෝහ වානේ මතුපිට සැකසීම: ස්වයං වර්ණය, ඔප දැමීම, කළු කිරීම, තීන්ත ආලේප කිරීම, ප්ලාස්ටික් ආලේපනය, උණුසුම් ගැල්වනයිස් කිරීම, විදුලි ගැල්වනයිස් කිරීම යනාදිය නිෂ්පාදන ප්‍රමිතිය: අයිඑස්ඕ, ඩීඑන්, බීඑස්, ජිඅයිඑස්, තත්ත්‍ව තත්ත්‍ව ශ්‍රේණිය: විනාඩි 4 සේවාලාභීන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව දාමය